ENGLISH

If you are looking for a nice canvas or other pieces of merchandising by Guillem H. Pongiluppi, you can visit his online stores. On Pixels.com, you will find practically all his work for sale. On Redbubble and Society6 the number of works is smaller, but you can find other quality products.

CATALÀ

Si busqueu una làmina o altres peces de merchandising de Guillem H. Pongiluppi, podeu visitar les seves tres botigues online. A Pixels.com, podreu trobar pràcticament tota la seva obra a la venda. A Redbubble i Society6 la quantitat d’obres és menor, però podreu trobar altres productes de qualitat.

CASTELLANO

Si buscáis un bonito lienzo u otras piezas de merchandising de Guillem H. Pongiluppi, podéis visitar sus tres tiendas online. En Pixels.com, podréis encontrar prácticamente toda su obra a la venta. En Redbubble y Society6 la cantidad de obras es menor, pero podréis encontrar otros productos de calidad.

ENGLISH

Guillem H, Pongiluppi also has two online stores dedicated to resources and tools for digital artists.

CATALÀ

Guillem H. Pongiluppi també te dues botigues online dedicades a recursos i eines per a artistes digitals.

CASTELLANO

Guillem H, Pongiluppi también dispone de dos tiendas online dedicadas a recursos y herramientas para artistas digitales.